وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

نمونه آزمون نیم سال اول جامعه شناسی 2

 

نمونه آزمون نیمسال اول جامعه شناسی 2(نمونه ش ۲)

ردیف

متن سؤالات

بارم

1

درستی یا نادرستی عبارت­های زیر را با کشیدن دایره­ای دور حروف ص یا غ ، مشخص کنید. در صورتی که عبارتی را نادرست می­دانید، صحیح کلمه­ای را که زیر آن خط کشیده شده، در داخل پرانتز انتهای آن عبارت بنویسید.

5/2

1-1

هر پدیده طبیعی و غیر طبیعی به شرطی که با زندگی­اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد، در گسترة جهان اجتماعی قرار می­گیرد. ص- غ (   ).

1-2

به مجموعه­ی پدیده­های اجتماعی با توجه به ساختار و ارتباط آنها با یکدیگر، ساختار اجتماعی گفته می­شود. ص- غ (               ).

1-3

حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با آرمان­های مناسب با همان بخش شناخته می­شود. ص- غ (                ).

1-4

هر چه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشر باشد، افراد رفتارهای متناسب با آن را بهتر انجام می­دهند. ص- غ (                     ).

1-5

پیامبران الهی از دیرباز درباره­ی غفلت و فراموشی انسان­ها از هویت اجتماعی خود، سخن گفته­اند. ص- غ (                      ).

2

سؤال جورکردنی: در داخل پرانتز مقابل هر پرسش در ستون سمت راست، حرف مربوط به پاسخ ستون چپ را که با آن جور درمی­آید، بنویسید. (در سمت چپ یک گزینه اضافی وجود دارد).

1

2-1

( ) 1- براساس نوع نگاه جوامع تعیین می­شود.         الف-فرهنگ حق

( ) 2- در ایران گویش­های مختلفی وجود دارد.           ب- فرهنگ باطل

( ) 3- فرهنگی که مطابق فطرت انسان باشد.          ج- فرهنگ آرمانی

( ) 4- عقل و وحی دو ابزار  برای شناخت آن است.    د- فرهنگ عمومی

                                                                                    ه- خرده فرهنگ

3

سؤالات چهار­گزینه­ای(هر مورد 5/0 نمره)

4

3-1

موارد زیر، پدیده­های درون جهان­اجتماعی هستند که به طور تصادفی به دنبال­هم قرار گرفته­اند. در سمت راست هر مورد یک شماره(از 1 تا 5) نوشته شده. موارد را به ترتیب پدیده­های­اجتماعی، پدیده­های­ماوراء طبیعی و پدیده­های­طبیعی به دنبال هم قرار دهید و سپس گزینه­ی معرف ترتیب درست این موارد را انتخاب کنید.

1- ذخایر زیر زمینی آب 2- آلودگی محیط زیست 3- ابر و باران 4- خداوند و فرشتگان 5- پیدا کردن راه در بیابان به کمک ستارگان

الف- 5-4-1-2-3.                              ب- 2-5-4-1-3.

ج- 5-4-2-1-3.                                 د- 2-4-1-3-5.

3-2

ساختار اجتماعی خانواده در کدام گزینه بیان شده است؟

الف- جهان اجتماعی                       ب- نظام خانواده

ج- روابط همسری، فرزندی             د- زن، شوهر، فرزند

3-3

خرده فرهنگ­هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند،............... هستند.

الف- گاهی با فرهنگ عمومی سازگار                

ب- اغلب با فرهنگ عمومی سازگار

ج- اغلب با جامعه ناسازگار               

د- گاهی با جامعه ناسازگار

3-4

کدام گزینه در باره­ی جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی می­دانند، درست نیست؟

الف- ارزش­ها و عقاید اجتماعی پدیده­های صرفاً تاریخی هستند.

ب- می­توان در باره­ی حق یا باطل بودن عقاید و ارزش­های اجتماعی داوری کنیم.

ج- می­توان به کمک علوم تجربی در باره­ی تکنیک­ها و روش­های اجرایی داوری کنیم.

د- فقط می­توان بودن یا نبودن ارزش­های اجتماعی مورد نظر را در جوامع شناسایی کنیم.

3-5

وجود نظرات مختلف و متفاوت درباره­ی هویت افراد، بیانگر چیست؟

الف- هویت دارای ابعاد مختلف اجتماعی و فردی است.

ب- ابعاد هویتی انسان در حال تغییر و دگرگونی است.

ج- بخشی از هویت افراد برای ما پنهان است و ما آن را نمی­شناسیم.

د- خطا و اشتباه در شناخت هویت افراد وجود دارد.

3-6

کدام گزینه بیانگر تأثیر متقابل ویژگی­های نفسانی و ویژگی­های جسمانی است؟

الف- کنش انسان بر محیط زیست تأثیر می­گذارد و در شرایط جغرافیایی نامناسب امکان شکل­گیری زندگی اجتماعی وجود ندارد.

ب- برخی از مرض­های جسمانی از طریق قوای روحی درمان می­شود و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

ج- بسیاری از بیماری­های جسمانی، سلامت نفس انسان را به خطر می­اندازد و اگر قوای بدنی آسیب ببیند، پرورش قوای روحی نیز دچار مشکل می­شود.

د- برخی از اضطراب­ها ریشه در عوامل جسمانی دارد و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

3-7

کدام جامعه بیشتر در معرض ناهنجاری­ها قرار می­گیرد و بقای آن تهدید می­گردد؟ جامعه­ای که .... .

الف- روش­های مناسبی برای تبلیغ، تشویق و تنبیه نداشته باشد.

ب- از تبلیغ آرمان­ها، ارزش­ها و هنجارهای خود ناتوان است.

ج- روش مناسبی برای مجازات کجروان اجتماعی نداشته باشد.

د- از مجازات رسمی بیش از مجازات غیر رسمی استفاده کند.

3-8

ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید، سپس مشخص کنید که کدام گزینه بیش از گزینه­های دیگر، با پیام یا محتوای متن حاضر مطابقت دارد؟

«نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش­های آن به گونه­ای است که به طبیعت به عنوان یک ماده بی­جان برای تصرف و به خدمت گرفتن آن نگاه می­شود. اما در جهان معنوی اسلام، انسان­ حق ندارد، تصرفاتی را که مخالف اراده­ی حکیمانه الهی است در جهان طبیعت و در جسم خود انجام دهد».

-هر جهان اجتماعی ............................ .

الف- با طبیعت و بدن آدمی تعامل و تأثیر متقابل دارد.

ب- دارای عقاید و ارزش­های مربوط به جهان طبیعت است.

ج- به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و نفسانی تعامل دارد.

د- به تناسب مبانی اعتقادی خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می­شود.

4

با زدن علامت ضربدر در خانه­های جدول زیر، نوع خصوصیت هویتی داده شده را مشخص کنید.

خصوصیت/ ویژگی

فردی

اجتماعی

ثابت

متغییر

نوجوان

ایرانی

1

5

سؤالات کوتاه پاسخ: به سؤالات، پاسخ کوتاه(حدود نیم سطر) بدهید. (هر مورد 5/0 نمره)

5/3

5-1

سنت الهی با انسان­های شاکر و جوامع عادل چگونه عمل می­کند؟

5-2

اگر ساختمان یک ورزشگاه فرو بریزد، با آن که بسیاری از اجزای ساختمان در محل حادثه باقی می­مانند؛ چرا این اجزا را دیگر نمی­توان ساختمان نامید؟

5-3

چرا فرهنگ جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد؟

5-4

برای هر کدام از بخش جسمانی و غیرجسمانی هویت فردی، یک مثال بنویسید.

5-5

مسئولیت کدام مراتب امر به معروف و نهی از منکر، همگانی است و کدام مراتب آن وظیفه­ی نهادها و مراکز رسمی است؟

5-6

جهان­ معنوی ­اسلام و جهان ­متجدد­ غرب، هر یک با کدام اخلاق ورزشکاری سازگار هستند؟ فقط نام ببرید.

5-7

«امام خمینی(ره) با شایستگی­های روحی و اخلاقی خود، از جمله تقوا، توانستند مسیر تاریخ جامعه­ی ایران و امت اسلام را دگوگون سازند». این عبارت بیانگر تعامل بین کدام بخش­های مختلف هویتی است؟

6

سؤالات تشریحی

6-1

آیا پدیده­های گذشتگان و آیندگان درون جهان اجتماعی قرار می­گیرند؟ چگونه؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

1

6-2

نهاد اجتماعی را تعریف کنید.

1

6-3

جامعه و فرهنگ چه نسبتی با هم دارند؟ توضیح دهید.

1

6-4

چه تفاوتی بین نهاد فرهنگی آموزش عالی و سایر نهادهای فرهنگی وجود دارد؟

1

6-5

به نظر شما چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق وجود دارد؟ دو مورد.

1

6-6

چرا علیرغم تغییر برخی ویژگی­های هویتی، هویت فرد همواره دارای بعد ثابتی نیز هست؟

1

6-7

تناسب جهان اجتماعی را با هویت اخلاقی و روانی افراد، توضیح دهید. (بدون ارائه مثال)

1

6-8

کنترل اجتماعی را تعریف کنید.

1

جمع نمرات                        طراح: احمد نیکزاد

20

پیروز باشید

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 06:23 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر