وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

آزمون میان نوبت جامعه شناسی (2)- دروس 1-4

بسمه تعالی 

 

آزمون میان نوبت جامعه شناسی (2)- دروس 1-4

1- دو مورد پدیده ی طبیعی و دو مورد پدیده­ی ماوراء طبیعی نام ببرید. این پدیده­ها به چه شرطی درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ با ذکر مثال برای هر پدیده پاسخ خود را توضیح دهید.

2- آیا پدیده های گذشتگان و آیندگان درون جهان اجتماعی قرار می­گیرند؟ چگونه؟ این دو پدیده (گذشتگان و آیندگان) به کدام یک از قلمروهای جهان اجتماعی تعلق دارند؟

3- چه تفاوتی بین مفهوم «جهان اجتماعی» و «نظام اجتماعی» وجود دارد؟ چرا شناخت تفاوت این دو مفهوم مستلزم دقت زیاد است؟

4- عبارت «نوع ارتباط و چینش بین پدیده­ها» ما را به کدام مفهوم اجتماعی، آشنا می­کند؟

5- نهاد اجتماعی را تعریف کنید. آیا با این عبارت که " نهادهای اجتماعی فقط دارای ساختار درونی هستند" موافق هستید؟ توضیح دهید.

6- چه تفاوت­هایی بین مفاهیم «جامعه» و «فرهنگ» وجود دارد؟ نسبت بین این دو مفهوم را توضیح دهید. در نگاه نخست به زندگی جمعی بشر، ابتدا «جامعه» مشاهده می­شود یا «فرهنگ»؟

7- فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را تعریف کنید و برای هر کدام دو مثال بزنید. خرده فرهنگ به دو نوع تقسیم می­شوند، آن ها را نام ببرید.

8- منظور از نهادهای فرهنگی چیست؟ کدام نهادهای فرهنگی، در انتقال فرهنگ عمومی نقش دارند و کدام نهاد فرهنگی تأمین خرده فرهنگ­های سایر نهادهای اجتماعی را به عهده دارد؟

9- آیا نظام اقتصادی در تأمین نیازهای نهاد­فرهنگی سهمی دارد؟ چگونه؟

10- فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را تعریف کنید. با ذکر مثال تفاوت بین این دو را مشخص کنید. یک نمونه از فرهنگ آرمانی جامعه ایران را که بیرون از فرهنگ واقعی است و یک نمونه را که درون فرهنگ واقعی است، بنویسید.

11- حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ چگونه شناخته می شود؟ کاملاً توضیح دهید.

12- آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده یا کنش اجتماعی بر چه اساسی تعیین می­شود؟ پیامد آن چیست؟

13- یک جامعه چگونه می­تواند «حقیقت» را به عرصه­ی فرهنگ آرمانی و واقعی خود وارد کنند؟

پایان

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 06:24 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر