وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

نمونه آزمون پایانی جامعه شناسی 2- خرداد ماه

بسمه تعالی 

 

بسمه تعالی

آزمون: جامعه­شناسی 2 سال تحصیلی: 91-1390

نوبت: خرداد ماه مدت آزمون: 80 دقیقه

ردیف

متن سؤالات

بارم

1

درستی یا نادرستی عبارت­های زیر را با کشیدن دایره­ای دور حرف ص یا غ ، مشخص کنید( هر مورد 25/0).

1

1-1

- در خودباختگی فرهنگی:

الف- عناصر فرهنگ دیگر به گونه­ای تقلیدی فرا گرفته می­شود. ص- غ

ب- جامعه­ی خودباخته به فرهنگ دیگر ملحق می­شود. ص- غ

ج- مانع تعامل و داد و ستد فرهنگی می­شود. ص- غ

د- جامعه­ی خود باخته از فرهنگ گذشته­ی خود عبور می­کند. ص- غ

2

سوالات تکمیلی: عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

2-1

- به رفتارهایی که برخلاف عقاید، ارزش­ها و هنجارهای جامعه باشند، ................... می­گویند.

5/0

2-2

- پاداش و تنبیه از سوی خانواده و گروه همسالان، تنبیه و تشویق .................. و از سوی سازمان­ها و موسسات اجتماعی، تنبیه و تشویق ................. محسوب می­شود.

5/0

2-3

اگر بخواهیم فردی فعالیت ارادی خود را مطابق میل ما انجام دهد و قدرت ................ به وجود آید، تنها را جلب ................. اوست.

5/0

2-4

هجوم سیاسی و اقتصادی غرب به هویت اسلامی جامعه ایران به سبب ................. فرهنگی نخبگان و رجال سیاسی به مدت یک ............... ادامه داشت.

5/0

3

سؤال جورکردنی: در داخل پرانتز مقابل هر پرسش در ستون سمت راست، حرف مربوط به پاسخ ستون چپ را که با آن جور درمی­آید، بنویسید. (در سمت چپ یک گزینه اضافی وجود دارد).

1

( ) 1- زمان و مکان تولد الف- معنای عام هویت

( ) 2- عضو شورای شهر یا استان ب- هویت اکتسابی

( ) 3- ایرانی محسوب شدن ج- هویت انتسابی

( ) 4- پرسش از کیستی؟ د- هویت اجتماعی

ه- هویت حقیقی

4

سؤالات چهار­گزینه­ای(هر مورد 5/0 نمره)

4-1

در کدام گزینه، به ترتیب پدیده­های طبیعی و ماوراء طبیعی، به سبب ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا می­کنند، درون جهان اجتماعی قرار می­گیرند؟

1- خورشید- خداوند 2- قنات- فرشتگان

3- سد- خداوند 4- آلودگی محیط زیست- فرشتگان

5/0

4-2

کدام گزینه در مورد تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی صحیح است؟ جهان اجتماعی از مجموعه پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به ..... .

1- اجتماع است و نظام اجتماعی همان پدیده ها را از جهت ساختار و ارتباط با هم بررسی می کند.

2- جهان است و نظام اجتماعی پدیده های را از نظر ارتباطی که با اجتماع دارند بررسی می کند

3- اجتماع هستند و نظام اجتماعی نوع ارتباط، نظم و چینش پدیده ها را در نظام اجتماعی بررسی می کند.

4- اجتماع نیستند و نظام اجتماعی همان پدیده­ها را از جهت ساختار کلی مورد توجه قرار می دهند.

5/0

4-3

در چه صورتی خرده­ فرهنگ به ضد فرهنگ تبدیل می­شود؟ هرگاه خرده فرهنگ ................ باشد.

1- مخالف ارزش­ها و هنجارهای فرهنگ عمومی

2- مربوط به قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون

3- متفاوت از ارزش­های اجتماعی جامعه

4- مخالف با برخی نهادهای اجتماعی

5/0

4-4

- کدام عبارت صحیح است؟

1) حقانیت یک فرهنگ با موافقت یا مخالفت انسانها تغییر می­یابد.

2) فرهنگ آرمانی بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع شکل می­گیرد.

3) آگاهی یا جهل افراد در شکل گیری فرهنگ حق نقشی ندارد.

4) فرهنگ حق بر اساس علاقه یا بی­توجهی مردم شکل می­گیرد.

5/0

4-5

در پیدایش کدام ویژگی، شخص نقشی ندارد ولی می تواند در تغییر و تبدیل آن مؤثر باشد؟

1) احترام اجتماعی حاصل از موقعیت خانوادگی

2) تولد در مناطق فقیر نشین یا مرفه نشین شهر

3) شهرت در بین اطرفیان به دلیل داشتن صفات نیکو

4) ارتقاء مقام در محل کار به دلیل حسن ارتباط با ارباب رجوع

5/0

4-6

کدام گزینه بیانگر تأثیر متقابل ویژگی­های نفسانی و ویژگی­های جسمانی است؟

الف- کنش انسان بر محیط زیست تأثیر می­گذارد و در شرایط جغرافیایی نامناسب امکان شکل­گیری زندگی اجتماعی وجود ندارد.

ب- برخی از مرض­های جسمانی از طریق قوای روحی درمان می­شود و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

ج- بسیاری از بیماری­های جسمانی، سلامت نفس انسان را به خطر می­اندازد و اگر قوای بدنی آسیب ببیند، پرورش قوای روحی نیز دچار مشکل می­شود.

د- برخی از اضطراب­ها ریشه در عوامل جسمانی دارد و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

5/0

4-7

در چه شرایطی افراد رفتارهای متناسب با فرهنگ را بهتر انجام می دهند؟

1- روش های کنترل اجتماعی به طور گسترده اعمال شود.

2- انتظار جامعه از افراد در حد توان آنها باشد.

3- انحراف اجتماعی لزوماً تنبیه به همراه داشته باشد.

4- قدرت اقناع یک فرهنگ بیش تر باشد.

5/0

5

شش عبارات زیر را به شکلی در دو گروه، طبقه­بندی کنید که هر گروه بیانگر نوعی خاص از تغییرات هویتی باشد(پاسخ خود را در یک جدول ارایه دهید).

اضطراب و نگرانی اجتماعی- گسترش و توسعه­ی فرهنگ جامعه- در درون یک جهان اجتماعی واحد- تعارض فرهنگی- خارج از مرزهای مقبول فرهنگی- تشویق و تأیید جامعه.

5/1

6

عبارات زیر را با توجه به بحث « هویت ایرانی» در قبل از اسلام، پذیرش اسلام و رویارویی با فرهنگ غرب به سه دسته تقسیم کنید. ( پاسخ خود را در قالب یک جدول ارایه دهید).

احساسات قوم­گرایانه و ناسیونالیستی- جذب و هضم مغولان در فرهنگ خود- هویت دینی آمیخته با اساطیر- خودباختگی فرهنگی- تفسیری توحیدی از هویت خود- هویتی سکولار و دنیوی.

5/1

7

سؤالات کوتاه پاسخ: به سؤالات، پاسخ کوتاه(حدود نیم سطر) بدهید.

7-1

معیار شناسایی پدیده­های جهان اجتماعی چیست؟

5/0

7-2

خرده نظام­هایی که یکی از نیازهای اساسی جامعه را برطرف می­کنند، چه نامیده می­شوند؟

5/0

5-3

دو نمونه خرده فرهنگ در جامعه­ی ایران، بنویسید.

5/0

7-4

فارابی چه جامعه­ای را مدینه فاضله می­داند؟

5/0

8

سؤالات تشریحی

6-1

با ذکر دو مورد، تأثیر طبیعت (محیط جغرافیایی) را بر جهان اجتماعی نشان دهید.

1

6-2

مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی رخ می دهد؟ توضیح دهید.

1

6-3

تنها کدام فرهنگ می­تواند انسان را با حقیقت خود و جهان آشنا کند؟ انسان درون این فرهنگ، چه نگرشی نسبت به خود و جهان دارد ؟

1

6-4

ملاک مشروعیت چیست؟ توضیح دهید.

1

6-5

داوری درباره هر یک از ارزش های نظامی های سیاسی مبتنی بر چیست؟ نظر کسانی که جغرافیای هستی را به جهان طبیعت محدود نمی­دانند، در باره ارزیابی ارزش­های نظام­های سیاسی چیست؟

5/1

6-6

لیبرالیسم به چه معناست؟ پارادوکس لیبرال دموکراسی چیست؟

5/1

جمع نمرات                                      طراح: احمد نیکزاد

20

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 06:37 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر