وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

آزمون میان نوبت اول جامعه شناسی 1- دروس 1 تا 5

بسمه تعالی  

 

نمونه آزمون جامعه شناسی (1) برای آشنایی دانش آموزان و همکاران محترم با انواع سوالات امتحانی 

 

آزمون میان نوبت اول جامعه شناسی 1

دروس 1- 5

س1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. در صورتی که عبارتی را غلط تشخیص دادید با تغییر کلمه­ای که زیر آن خط کشیده شده است، آن را اصلاح کنید (هر مورد 5/0 نمره) 

1-1- کنش انسانی در همه­ی موقعیت­ها معانی یکسانی دارد.   ص( ) غ( )

1-2- به عنوان یک ویژگی، در صورتی یک کنش، «انسانی» خوانده می­شود که کنشگر به مقصود یا هدف خود برسد.    ص( ) غ( ) 

1-3- قوانینی که فلسفه شناسایی می­کند شامل همه موجودات می­شود.   ص( ) غ( )

 

1-4- علوم انسانی اگر دچار مشکل شوند قدرت تصرف انسان در طبیعت محدود می شود.   ص( ) غ( )

1-5- اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجار یا ارزش اجتماعی، شکل نمی­گیرد.   ص( ) غ( )

1-۶- بعضی جامعه­شناسان، جامعه­شناسی را شناخت نظام­های اجتماعی دانسته­اند، به جامعه­شناسی آنان، جامعه­شناسی خرد گفته می شود.    ص( ) غ( )

1-۷- علوم اجتماعی با داوری و انتقاد در باره­ی کنش­های اجتماعی، فرصت واکنش وموضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می­سازد.    ص( ) غ( )

  

 

س2 - به سؤالات زیر، پاسخ کوتاه بدهید: (هر مورد 5/0 نمره) 

 

2-1- " کنش یک فرد در محیط اداری با کنش وی در خانه متفاوت است" . این عبارت با کدام ویژگی کنش­های انسانی مرتبط است؟ 

2-2- «سحر خیزی» را به عنوان یک کنش انسانی در نظر بگیرد و سپس نوع هر یک از پیامدهای زیر را مشخص کنید.

پیامد­ 1)انجام ورزش صبحگاهی: ...............         

پیامد  2)داشتن فرصت بیشتر در طول روز: .................

2-3- موضوع علوم انسانی چیست؟ 

2-4- علوم انسانی با چه نام­های دیگری شناخته می­شوند ؟ نام ببرید. 

2-5- شناسایی کنش­های اجتماعی انسان­ها از چه جهت می­تواند نقش علوم ابزاری را ایفا کند؟ 

2-6- کدام رشته از علوم اجتماعی، ابعاد فرهنگی جوامع پیشین و جوامع شهری را بررسی می­کند؟ 

2-7- دو مورد از رشته­های فرعی جامعه­شناسی را نام ببرید. 

2-8- اکثر خانواده­ها برای تشخیص اهمیت یک رشته علمی از دیگر رشته­های علمی، از چه ملاکی استفاده می­کنند؟

  

 

۳- سوال جور کردنی(هر مورد ۲۵/۰ نمره) 

- در داخل پرانتز مقابل هر پرسش در ستون سمت راست، حرف مربوط به پاسخ ستون چپ را که با آن جور درمی آید، بنویسید. (یک گزینه در سمت چپ اضافی است).

( ) ۱- علم به قواعد زندگی  که ضمانت اجرای رسمی دارند.      الف- علم سیاست

( ) ۲- علم مطالعه پدیده های اجتماعی به لحاظ زمانی.            ب- جامعه شناسی

( ) ۳- علم مطالعه روابط اقوام محلی و گروه های نژادی.          ج- مردم شناسی

( ) ۴- بیشتر به مطالعه جوامع معاصر و مدرن می پردازد.           د- علم تاریخ

                                                                                                   ه- علم حقوق

 

 

 

۴- سؤالات چند گزینه­ای(هر مورد 25/0 نمره) 

 

۴-1- نخستین پدیده­ی اجتماعی چیست؟

الف ) کنش انسانی                  ب) هنجار        

ج) کنش اجتماعی                      ) اراده و آگاهی 

 

۴-2- با تحقق هنجارها و ارزش­های اجتماعی، و از طریق تعلیم و تربیت، کدام پدیده­ی اجتماعی ایجاد می­شود؟

الف ) کنترل اجتماعی                      ب) جامعه پذیری        

 ج ) نقش­ اجتماعی                          د) کنش اجتماعی

  

 

5- سوالات تکمیلی.

 

۲-۵- کنش اجتماعی و پیامدهای آن، موضوع علوم ......... است. 

 

2-5- هنجارها و ارزش ها با تعیین انتظارات و توقعات، زمینه لازم را برای  ......... به وجود می آورند. 

 

3-5- علوم طبیعی بدون استفاده از علوم انسانی ممکن است موجب ...... و .......  انسان و جهان شود. 

 

 

6- سؤالات تشریحی 

 

۱-6- «معنادار بودن» را به عنوان یکی از ویژگی­های کنش انسانی توضیح دهید. 1 نمره 

۲-6- چه تفاوتی بین پیامدهای غیر ارادی و پیامدهای ارادی کنش انسانی وجود دارد؟ 1 نمره 

۳-6- تفاوت­های علوم انسانی و علوم طبیعی در چیست؟ دو مورد.1 نمره 

۴-6- موضوع فلسفه یا متافیزیک چیست؟ توضیح دهید. 1 نمره 

۵-6- با توجه به ملاک فواید علوم، دلایل برتری علوم انسانی بر علوم طبیعی چیست؟ دو مورد. 1 نمره 

۶-6- سه مورد از فواید علوم انسانی را بنویسید. 5/1 نمره 

۷-6- کنش اجتماعی را تعریف کنید. آیا «ایستادن در صف اتوبوس» یک کنش  

اجتماعی محسوب می­شود؟ چرا؟ 1 نمره 

۸-6- ارزش­های اجتماعی از چه کنش­هایی حمایت و کدام کنش­ها را کنترل می­کنند؟ 1 نمره 

۹-6- جامعه­شناسی خرد و جامعه­شناسی کلان را با یکدیگر مقایسه کنید. جامعه­شناسی، پدیده­های اجتماعی را در چه سطحی می­تواند مطالعه کند؟ 5/1 

۱۰-6- عالمان اجتماعی، بر اساس موضوع، چه تعاریفی از علوم اجتماعی ارایه داده­اند؟ توضیح دهید. 1 نمره 

 

موفق باشید

تاریخ ارسال: جمعه 10 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 10:43 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر