وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

نمونه آزمون پایانی جامعه شناسی 1

بسمه تعالی 

 

آزمون پایانی جامعه شناسی 1

ردیف

بارم

1

سوالات صحیح و غلط اصلاحی: درستی یا نادرستی عبارت­های زیر را با کشیدن دایره­ای دور حروف ص یا غ  مشخص کنید. در صورتی که عبارتی را نادرست می­دانید، صحیح کلمه­ای را که زیر آن خط کشیده شده، در داخل پرانتز انتهای آن عبارت  بنویسید.

1-1

 طبق نظر ماکس وبر برای شناخت رفتار انسان­ها باید به ظاهر کنش­های آنان توجه کرد.ص-غ (               )     

۰/۵

1-2

پدیده­های انسانی از معانی و اهدافی که انسان­ها در نظر می­گیرند، مستقل هستند. ص-غ (                  )     

۰/۵

1-3

اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجار اجتماعی شکل نمی­گیرد و ارزش­ها و آرمان­های اجتماعی محقق نمی­شوند. ص-غ (                )

۰/۵

1-4

علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی محسوب می­شود و همه فواید علوم انسانی را داراست. ص- غ

(                  )     

۰/۵

2

سوالات تکمیلی: جای خالی در هر عبارت را با کلمه­ای مناسب کامل کنید.

2-1

تنوع معرفت انسان­ها و همچنین تنوع .............. و اختیار آنها سبب پیدایش جهان­های مختلف می­شود.

۰/۲۵

2-2

در جوامع .............. ، تقسیم کار شکل نگرفته یا تقسیم کار در حد ساده و ابتدایی است.

۰/۲۵

2-3

انسان­ها همواره در جهانی دیده می­گشایند که توسط ............... آنان پدید آمده است.

۰/۲۵

2-4

عام­ترین و گسترده­ترین شناخت اجتماعی، فهمِ ................. یا شناخت عمومی است.

۰/۲۵

2-5

عمیق­ترین لایه­ی اعتقادی جهان اسلام، ............... است.

۰/۲۵

2-6

افسون زدایی و قفس آهنین از ویژگی­های جهان .............. است.

۰/۲۵

3

سوال جورکردنی: در داخل پرانتز مقابل هر پرسش در ستون سمت راست، حرف مربوط به پاسخ ستون چپ را که با آن جور درمی­آید، بنویسید. (در سمت چپ یک گزینه اضافی وجود دارد).

(       )3-1- احترام به رأی داور- پیروزی در مسابقه                  الف- نمادها

(       )3-2- مستطیل سبز- توپ فوتبال                                     ب- هنجارها

(       )3-3- باید اوت را با دست پرتاب کرد                               ج- ارزش­ها

(       )3-4- ورزش فوتبال بسیار پر هیجان است                        د- عقاید

                                                                                       ه- کنش­ها

1

4

سؤالات چهار­گزینه­ای: گزینه صحیح را با کشیدن دایره­ای دور حرف(الف، ب،... )  ابتدای آن گزینه، مشخص کنید.

4-1

_ علوم طبیعی در چه صورتی وسیله­ی رسیدن انسان به عدالت و سعادت می­گردند؟

الف- در مسیر ارزش­هایی قرار گیرند که توسط علوم انسانی شناخته شده­اند.

ب- قدرت تصرف انسان در طبیعت و پیش بینی حوادث آن محدود شده باشد.

ج- علوم انسانی از اهمیت بیشتری نسبت به علوم طبیعی برخوردار باشد.

د- از کنش­های ناپسند و ظالمانه­ انسان­ها و حکومت­ها انتقاد کنند.

۰/۵

4-2

_ جامعه شناسی با کدام یک از شاخه­های علوم اجتماعی وجوه مشترک فراوانی دارد؟

    الف- باستان شناسی      ب- تاریخ    ج- مردم شناسی    د- جمعیت شناسی

۰/۵

4-3

_ جامعه شناسی انتقادی با استفاده از چه روش­هایی به داوری ارزشی می­پردازد؟

الف- غیرحسی و غیرتجربی                  ب- علوم ابزاری

ج- استدلال­های تجربی                         د- شهودی

۰/۵

4-4

_ دانشی که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان پدید می آید .....................، نامیده می شود.

الف- علوم نظری           ب- علوم عملی             ج- علوم انسانی         د- علوم عملی و انسانی

۰/۵

4-5

- شناخت وحیانی، کدام یک از شناخت­های زیر را کاملا رد می کند؟

    الف- شناخت عقلانی                 ب- شناخت عرفی 

    ج- شناخت حسی                      د- شهود شیطانی  

۰/۵

4-6

- با توجه به روش شناخت اجتماعی قران، کدام گزینه نادرست است؟

    الف- خداوند دانش­هایی را به بشر می آموزد که برای تأمین سعادت بشر مورد نیاز است.

    ب- شناخت اجتماعی قران به مشاهده و توصیف یا شناخت قوانین اجتماعی محدود است.

    ج- قران برخی از شناخت های اجتماعی را از طریق وحی در دسترس بشر قرار می دهد.

    د- شناخت اجتماعی قران ابعاد ارزشی، هنجاری و انتقادی نیز دارد.

۰/۵

5

کوتاه پاسخ

5-1

نام دیگر فرهنگ سکولار چیست؟

۰/۲۵

5-2

برای حل مشکلات شناخت عمومی از چه شناختی بهره می­گیریم؟

۰/۲۵

5-3

روش شناخت عقلی چیست؟

۰/۵

5-4

ابزاری دانستن علوم اجتماعی توسط حس­گرایان(پوزیتیویست­ها)، چه خصلتی به آن می­بخشد؟

۰/۵

5-5

 یک کتاب و نویسنده آن را نام ببرید که از شناخت اجتماعی عقلی بهره برده باشد.

۰/۵

سوالات تشریحی

6

چگونه می­توان تغییرات سطحی و تغییرات عمیق جهان اجتماعی را از هم بازشناخت؟

۱/۵

7

ساختن جهانی جدید مستلزم چیست؟ در این صورت عکس­العمل جهان اجتماعی موجود، چه خواهد بود؟

۱/۵

8

منظور از فرهنگ معنوی چیست؟ این فرهنگ نسبت به هستی و انسان چه اعتقادی دارد؟

۱/۵

9

چرا شناخت عمومی برای زندگی اجتماعی به هوا برای زندگی فردی تشبیه شده است؟

1

10

روش شناخت شهودی چیست؟ توضیح دهید. انواع یا مراتب این نوع شناخت را نام ببرید.

1

11

مشکل عمده­ی حس­گرایان در مورد شناخت جهان اجتماعی چیست؟

1

12

منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست؟ این معنا از علوم اجتماعی، خاص کدام جوامع است؟

1

13

انسان جهان اساطیری چه نگاهی به جهان هستی دارد؟ توضیح دهید.

1

14

ویژگی­های جامعه­ی انسانی را از منظر قران نام ببرید چهار مورد.(فقط به  عبارات کامل نمره تعلق می­گیرد)

1

پیروز باشید

20

تاریخ ارسال: جمعه 24 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 12:36 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر