وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات فصل پنجم مطالعات اجتماعی(نظام سیاسی)

بسمه تعالی 

 

سؤالات درس اول-  مفهوم نظام سیاسی

1- وحدت و یگانگی یک روی زندگی اجتماعی و ......... و ........... روی دیگر آن است. در این برخوردها افراد می­خواهند به یکدیگر ......... دهند و اراده­ی خویش را به یکدیگر ............. کنند. 106

2- عواملی که از درون جامعه، ممکن است تعادل نظام اجتماعی را برهم زنند، کدامند؟ توضیح دهید. با ذکر مثال. 106- 107

 

3- عواملی که از بیرون جامعه، ممکن است تعادل نظام اجتماعی را برهم زنند، کدامند؟ توضیح دهید. 107

4- جامعه برای مقابله با عوامل برهم زننده­ی تعادل نظام اجتماعی، چه تدبیری اندیشیده است؟ با ذکر مثال.  107

5-  نظام سیاسی را تعریف کنید و آن را با نظام اقتصادی مقایسه کنید. 108

6- وظایف نظامی سیاسی را نام ببرید. عمده­ترین وظیفه­ی این نظام چیست؟

  

 

سؤالات درس دوم- انواع نظام سیاسی 

1- حفظ تعادل نظام اجتماعی در گروه­های زیر بعهده­ی کیست؟ گروه- حزب یا انجمن- قبیله. 109

2- ویژگی­های نظام سیاسی گروه سرزمینی را بنویسید. 109

3- انواع نظام‌های سیاسی را نام ببرید.

4- شکل غالب نظام­های سیاسی در گذشته چگونه بوده است؟ نام برده و آن را تعریف کنید. 110

5- وضعیت نقش صدراعظمی یا وزارت را در نظام سیاسی خودکامه توضیح دهید.  110

6- چرا نظام‌های سیاسی خودکامه در چند قرن اخیر دیگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبودند؟ 110- 111

7- توضیح دهید چگونه طرح مفاهیم جدیدی چون برابری و آزادی به معنای نفی نظام خودکامه بود؟ 111

8- نقش مردم را در نظام­های سیاسی قانونی، توضیح دهید. 111

9- چرا در نظام­های سیاسی قانونی، نمایندگی به منزله­ی شیوه­ی معمول و مطلوب دخالت مردم در سیاست مطرح شد؟ با ذکر مثال. 111

10- در نظام سیاسی قانونی، اگر گروه­های مختلف در جامعه دارای منافع مختلفی باشند، اختلافاتشان را توسط ......... خود در .......... و قوه­ی مجریه حل می­کنند.

11- نظام سیاسی قانونی را تعریف کنید. 112

12- ویژگی‌های نظام سیاسی خودکامه را با نظام سیاسی قانونی مقایسه کنید. 113

13- آیا همه­ی نظام­های سیاسی قانونی شبیه یکدیگرند؟ 112

  

 

سؤالات درس سوم- نظام سیاسی ایران

  

1- نظام سیاسی ایران قبل از مشروطیت تا شکل­گیری نظام جمهوری اسلامی چگونه بود؟ 114

2- در نظام سیاسی ایران می­توان چند گونه نقش ‌را از یکدیگر تفکیک کرد؟ توضیح دهید با ذکر مثال. 114

3- در راس نظام سیاسی ایران چه نقشی قرار دارد؟ چگونه انتخاب می‌شود؟ صلاحیت‌ها و شایستگی­های احراز این نقش کدامند؟ 114- 115

4- رهبر در نظام سیاسی ایران چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ (4 مورد) 115

5- در رأس قوه اجرایی ایران چه نقشی قرار دارد و چگونه انتخاب می‌شود؟ 116

6- چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید. 116

7- چهار مورد از وظایف و اختیارات نقش نمایندگی و مجلس شورای اسلامی را نام ببرید. 117

8- وظیفه شورای نگهبان چیست؟

9- وظایف مجلس خبرگان چیست و اعضای آن چگونه انتخاب می­شوند؟ 117

10- شوراهای اسلامی شهر و روستا با چه اهدافی شکل گرفته‌اند.؟ 117

11- در قانون اساسی ایران چند نوع شورا پیش ‌بینی شده است؟ توضیح دهید با ذکر مثال. 118

12- آیا می­توان خطیب نماز جمعه را بخشی از نظام سیاسی دانست؟ چرا. 118

  

 

سؤالات درس چهارم- مشارکت سیاسی

 

1- چرا افراد و گروه­های مختلف در جامعه فعالیت­های بسیاری برای به­دست آوردن نقش­های سیاسی، انجام می­دهند؟ 119

2- فعالیت سیاسی چه نوع فعالیتی است؟ مبنا و محدوده­ی آن را چه چیزی تعیین می­کند؟ 119

3- چهار نوع فعالیت یا مشارکت سیاسی نام ببرید.

4- راه‌پیمایی و تظاهرات معمولاً با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ به دو نمونه از آن­ها اشاره کنید. 119

5- براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از نقش­های سیاسی از طریق ......... و به اتکای ............. به افراد محول می­شود. 120

6- مراجعه به آرای عمومی به چند شکل انجام می‌شود؟ توضیح دهید با ذکر مثال. 120

7- چرا تشکیل احزاب و انجمن­ها در جامعه ضرورت دارد؟ 120

8- تلاش احزاب و انجمن­های سیاسی در چه جهتی است؟ 120

9- آثار و نتایج وجود احزاب در یک جامعه را بنویسید. 120- 121

10- افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی با چه اهدافی از رسانه‌های جمعی استفاده می‌کنند؟ 121

  

 

سؤالات درس پنجم- انتخابات

  

1- مهم‌ترین نقش فرد در نظام سیاسی قانونی چیست. چرا؟  122

2- مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نام ببرید. 125

3- اولین مرحله در انتخاب نماینده چیست؟ توضیح دهید. با ذکر مثال. 122- 123

4- منظور از انتخاب کور چیست؟ مثال بزنید. 123

5- افراد جامعه از چه راه‌هایی می­توانند نامزدهای نمایندگی را شناسایی کنند؟ چهار مورد را توضیح دهید. 123- 124

6- با ذکر مثالی نشان دهید که نامزدها ممکن است از مفاهیم کلی و شعارهایی استفاده کنند که معانی متعددی داشته باشد. در این صورت چگونه می­توان از معنی مورد نظر آنان آگاه شد؟ 124

7- منظور از مرحله تشخیص و ارزیابی در انتخاب نماینده چیست؟ 125

8- چرا انتخاب نماینده، کاری بسیار مهم و مشکل است؟ 125

  

 

سؤالات درس ششم- نظام سیاسی و نظام­های اجتماعی دیگر

 

1- با ذکر دو مثال آثار غیر مستقیم تربیت خانوادگی بر رفتار و فعالیت سیاسی فرد را شرح دهید. 126- 127

2- با ذکر یک مثال آثار مستقیم تربیت خانوادگی بر فعالیت­های سیاسی افراد را شرح دهید. 127

3- با ذکر سه مثال تأثیر نظام سیاسی را بر نظام خانواده نشان دهید. 127

4- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی در چند جهت عمل می‌کند؟ توضیح دهید. 129

5- نظام آموزشی با نظام سیاسی چه رابطه­ای دارد؟ یا تأثیر نظام آموزشی را در دوام یا تغییر نظام سیاسی توضیح دهید. 129

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 01:36 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر