وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

آزمون نیم سال اول درس: مطالعات اجتماعی

بسمه تعالی

آزمون نیم سال اول         درس: مطالعات اجتماعی             مدت آزمون: 70 دقیقه

ردیف

سؤالات

بارم

1

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 

          1-1-  آینده­ی نوجوان به میزانی چشمگیر، به .. . . . بستگی دارد که در این مرحله­ی زندگی خود از محیط اجتماعی به دست می­آورد.

          1-2- گروه­های مختلف جامعه (سیاسی،اقتصادی، اقلیت­های قومی و گروه­های اعتقادی و ...)، در محدوده­ای که گروه . . . . . . . . به آن­ها اجازه می­دهد، دست به فعالیت می­زنند.

          1-3-  برای بقای زندگی جمعی یا تحقق ارزش­ها(رسیدن به هدف مشترک)، در جامعه . . . . . . . . به وجود می­آید.

          1-4- گرایش شدید نوجوان به عضویت در گروه، در واقع راهی است که به واسطه­ی آن نوجوان استقلال خویش را از . . . . . . . عملی می­سازد.

2

2

درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید: 

2-1- اگر فرد در یک جامعه دینی زندگی کند اما در گروهی عضویت داشته باشد که در آن، ارزش­های دینی رعایت نمی­شود، در هر حال به دوگانگی ارزشی دچار می­شود. ص    غ

2-2- فعالیت­های هر خرده نظام اجتماعی به همان ترتیب که برای جامعه آثار مطلوب دارند، ممکن است نتایج نامطلوب نیز به دنبال داشته باشند. ص    غ

2-3- احترام به معلم و والدین در صورتی که داوطلبانه باشد، نشان دهنده­ی درونی شدن ارزش­ها است. ص     غ

2-4- وقتی از نقش­ها و اهداف خانواده صحبت می­کنیم، در واقع خانواده را به عنوان یک «گروه اجتماعی» در نظر گرفته­ایم. ص     غ

1

3

گزینه­ی صحیح را انتخاب کنید: 

3-1- چه هنگامی «ما»ی تشکیل شده عمیق­تر می­شود؟

الف- تداوم روابط                  ب- مشابهت­های زیاد

ج- وجود مشترکات                 د- برقراری رابطه اجتماعی  

3-2- کدام گزینه، به ترتیب، بیانگر ارزش و هنجار در گروه دوستی است؟

الف- خبر گرفتن از یکدیگر- گفت­و­گو و رازگویی

ب- بایکدیگر صادق بودن- صمیمیت

ج- سلام کردن و احوالپرسی- صمیمیت

د- صداقت- گفت و گو با یکدیگر 

3-3- کم­ترین کاری که هر خانواده در مورد فرزندان خود انجام می­دهد، چیست؟

الف- مواظبت کردن                     ب- شکل گیری وجدان

ج- شکل گیری شخصیت                     د- حمایت عاطفی 

3-4- دلیل ناسازگاری بین زوجین را با چه مفهومی می­توان بیان کرد؟

الف- برآورده نشدن انتظارات                  ب- گونه­های مختلف اجتماعی شدن

ج- طرز رفتار همسر                                    د- تفاوت در ارزش­ها

1

4

به سؤالات پاسخ کوتاه بدهید. 

4-1- این عبارت « هر فردی خود را در آیینه­ی دیگران می­بیند و می­شناسد»، بیانگر چیست؟ 

4-2- یک نقش انتسابی و یک نقش اکتسابی برای خودتان نام ببرید. 

4-3- یک نظام اجتماعی حداقل از چند نقش تشکیل می­شود؟ چه چیزی موجب پیوند نقش­ها در نظام اجتماعی می­شود؟ 

4-4- تأثیر نظام خانواده در عصر حاضر، کم­تر از گذشته شده است یا بیشتر؟ سرانجام طرح­هایی برای حذف نظام خانواده، چه بوده است؟ 

2

5

با توجه به بحث آسیب­های گروه، جدول را کامل کنید: 

نوع آسیب

تأثیر بر افراد گروه

نمونه

. . . . . . .

گرایش به دیکتاتوری

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

گروه­های خلافکار

1

6

با توجه به این که گاهی رشد جمعیت به عنوان یک مشکل اجتماعی محسوب می­شود، جدول را کامل کنید. 

4-1- رشد بهداشت

موجب

. . . . . . . . . .

4-2- . . . . . . . . . .

باعث

طولانی شدن دوره مصرف کننده بودن فرزندان می­شود

4-3- تغییر فرهنگ

باعث

. . . . . . . .. . . . . .

75/0

7

« رسیدن به بیش­ترین حدّ رشد اقتصادی »، آرمان جامعه­ای متعادل و هماهنگ است. با توجه به این مقدمه، هر یک از خرده ­نظام­های زیر بایستی چه فعالیتی داشته باشند؟

- خرده نظام آموزشی:( دو مورد) . . . . . . ... . . . . . . . . . .

- خرده نظام سیاسی: (دو مورد) . . . . . . . . . . . . . . . . 

- خرده نظام وسایل ارتباط جمعی:( یک مورد) . . . . . .  

25/1

8

با توجه به بحث تأثیرات گروه بر فرد، جدول را کامل کنید.  

جهت گیری­ها

دلایل

موضع

     1- . . .. . . . . .

     1- . . . . . . .

من

     2- . . . . . . . .

2- . . . . . .. .. . .

«ما»­ی ایرانی

1

سوالات تشریحی

9

­نمونه­ای از دوستی­هایی را که به جدایی انجامیده است، مطرح کرده و علت از هم گسستن پیوند دوستی را مشخص کنید.

1

10

الگوی عمل یا هنجار را تعریف کنید.

1

11

نمونه­ای از تضاد منفی و مخرب بین گروه­های جامعه را نام برده و دو دلیل برای مضر بودن آن ارایه دهید.

75/0

12

چه هنگامی جامعه برای اجتماعی کردن افراد از کنترل اجتماعی استفاده می­کند؟ با ذکر یک نمونه.

75/0

13

آیا با آگاهی از تکالیف یک نقش می­توانیم حقوق نقش مقابل آن را تشخیص بدهیم؟ چرا؟ با ذکر یک مثال.

1

14

کلاس درس خود را در نظر بگیرید و چهار نقش را در آن ذکر کنید.

1

15

آیا می­توان «بانک» را به عنوان یک «نظام اجتماعی» در نظر گرفت؟ استدلال کنید.

1

16

می­دانیم که خانواده با سابقه­ترین گروه اجتماعی است. به دو مورد دیگر از تفاوت­های گروه خانواده با دیگر گروه­های اجتماعی اشاره کنید.

1

17

تأثیرات خانواده بر فرد را نام ببرید.

             1-                                                     3-

            2-                                                      4-

1

18

با ذکر یک مثال نشان دهید که اجتماعی شدن متفاوت، باعث ناسازگاری بین والدین و فرزندان شده است؟

5/0

19

توجه به معیارها و ارزش­های دینی چگونه می­تواند موجب کاهش ناسازگاری در خانواده بین زوجین شود؟ چه راه دیگری برای حلّ این آسیب پیشنهاد می­کنید.

موفق باشید

 1

 

 

 

20  

 نمره

تاریخ ارسال: جمعه 14 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 10:31 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر