وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات فصل دوم مطالعات اجتماعی(نظام اجتماعی)

بسمه تعالی 

 

درس اول- نقش اجتماعی 

 

1- در هر گروه چند نوع الگوهای عمل وجود دارد؟ توضیح دهید با ذکر مثال.

2- نقش را تعریف کنید. در گروه خانواده و گروه کلاس درس چه نقش­هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

 

3- انواع نقش اجتماعی را توضیح داده و برای هر کدام دو مثال بنویسید.

4- تکالیف یا وظایف نقش یعنی چه. با ذکر مثال.

5- حقوق نقش را تعریف کنید. در گروه خانواده، فرزند بزرگتر چه حقوقی دارد؟ سه مورد.

6- نقش اجتماعی، مجموعه­ای از انتظارات است(ص- غ).

  

 

درس دوم- وابستگی متقابل نقش­ها 

 

1- میان تکالیف و حقوق نقش‌ها دریک گروه چه رابطه‌ای وجود دارد؟ با ذکرمثال توضیح دهید.

2- منظور از وابستگی متقابل نقش‌ها چیست؟

3- وابستگی متقابل نقش­ها چه نتایجی دارد؟

4- تقسیم کار در جامعه به چه منظوری به­وجود می­آید؟

5- در جامعه، چه عاملی نقش‌ها و فعالیت­های مختلف را به یکدیگر پیوند می­دهد؟ توضیح دهید.

6- آرمان اجتماعی را با ذکر دو مثال تعریف کنید.  

 

 

درس سوم- نظام اجتماعی

 

 

 

1- نظام (سیستم) را تعریف کنید. چهار سیستم (نظام) مثال بزنید.

2- یکی از نظام­هایی را که با آن آشنایید، انتخاب کنید و موارد زیر را بررسی کنید:

   الف- عناصر مختلف آن را تعیین کنید.

   ب- رابطه­ی متقابل این عناصر را با یکدیگر مشخص کنید.

   ج- معین کنید که هر یک از این عناصر در این مجموعه چه کاری انجام می­دهد؟

3- نظام اجتماعی را تعریف کنید. چهار نظام اجتماعی نام ببرید.

4- یکی نظام اجتماعی را که با آن آشنایید، انتخاب کنید و موارد زیر را بررسی کنید:

   الف- این نظام اجتماعی از چه نقش­هایی تشکیل شده است؟

   ب- هر یک از این نقش­ها چه وظایفی نسبت به یکدیگر دارند؟

   ج- پیوستگی این نقش­ها چه هدفی را دنبال می­کند؟

  

 

درس چهارم- ارتباط نظام­های اجتماعی با یکدیگر

  

 

1- نظام اجتماعی کل و خرده نظام اجتماعی را تعریف کنید.

2- مهمترین خرده‌ نظام‌های نظام اجتماعی کل را نام ببرید.

3- یک نظام اجتماعی را در نظر بگیرید و خرده­نظام­های آن را معین کنید.

4- هر خرده نظام اجتماعی به چه منظوری به فعالیت­هایی دست می­زند؟ با ذکر مثال.

5- آیا فعالیت­های خرده­نظام­ها همیشه نتایج مطلوب به­دنبال دارد؟ توضیح دهید با ذکر مثال.

6- اگر آرمان جامعه‌ای رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی باشد، نحوة سازماندهی نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی، نظام اداری و نظام سیاسی باید چگونه باشد؟

7- نظام اجتماعی متعادل چیست؟

8- در چه صورتی گفته می­شود که نظام اجتماعی کل دچار عدم­ تعادل (تعارض) است؟

9- با ذکر مثال نشان دهید که نظام اجتماعی دچار عدم تعادل است؟

10- اگر در یک نظام اجتماعی، خرده­نظام­ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند ، چه مسائلی پیش می­آید؟

  

 

درس پنجم- نظام اجتماعی و فرد

  

 

1- نظام اجتماعی چه نیازی به افراد دارد؟

2- اجتماع پذیری یا جامعه­پذیری را با ذکر مثال تعریف کنید.

3- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می‌کند. نام ببرید.

4- درونی کردن ارزش‌ها یعنی چه. با ذکر یک مثال.

5- اَشکال درونی کردن ارزش­ها کدامند؟ توضیح دهید.

6- در چه صورتی جامعه از کنترل اجتماعی استفاده می­کند؟ با ذکر مثال.

7- مفهوم «کنترل اجتماعی» چیست.

8- مفاهیم «درونی کردن ارزش­ها» و «کنترل اجتماعی» را مقایسه کنید. 

 

                                                                                                         پایان فصل دوم

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 08:59 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر