وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سؤالات تشریحی جامعه شناسی 2- فصل اول

 

بسمه تعالی 

 

سوالات تشریحی جامعه شناسی 2 جهت استفاده همکاران و فراگیران تقدیم میشود.  

 

 

سؤالات درس 1- گسترة جهان اجتماعی

1. منظور از واژه «جهان» چیست؟ با ذکر نمونه. ص 1

2. جهان اجتماعی را تعریف کنید. ص 3

 

 ۳.      معیار شناسایی پدیده­های جهان اجتماعی چیست؟ ص 4

۴.      چرا کنش های اجتماعی انسان ها جزئی از جهان اجتماعی محسوب می شوند؟ با مثال توضیح دهید. ص 4

۵.      پدیده­های طبیعی به چه شرطی درون جهان اجتماعی جای می­گیرند؟ با ذکر مثال توضیح دهید. آیا  در این صورت آنان به پدیده­ای اجتماعی تبدیل می­شوند؟ ص 4

۶.      حدود گستره­ی جهان اجتماعی را توضیح داده و قلمروهای مختلف آن را با ذکر یک مثال برای هر قلمرو، مشخص کنید. ص 5 و 6

۷.      آیا همه­ی پدیده­های درون جهان اجتماعی، محصول کنش انسان­هاست؟ توضیح دهید. با ذکر مثال. ص 5

۸.      پدیده­های ماوراء طبیعی به چه شرطی می­توانند در گستره جهان اجتماعی قرار گیرند؟ با ذکر دو مثال. ص 6

۹.      آیا سنت­های الهی در قبال همه­ی انسان­ها و جوامع یکسان عمل می کند؟ توضیح دهید.

۱۰.      پدیده­های زیر را از حیث «محصول کنش انسانی» بودن یا نبودن به دو دسته تقسیم کنید.

سپس به این سوال پاسخ دهید: پدیده­هایی که محصول کنش­های انسانی نیستند، چگونه در گستره­ی جهان اجتماعی وارد می­شوند؟

کشاورزی- خشکسالی- فلزات خانه

 

 

سؤالات درس 2- نظام اجتماعی

1-   ساختار اجتماعی را تعریف کنید. ص 9

2-   اگر کتابی را کاملاً تکه و پاره کنیم، با آن که بسیاری از اجزای آن باقی می­ماند اما دیگر نمی­توان این اجزا را «کتاب» نامید؟ چرا؟ ص 9

3-   چرا شناخت تفاوت دو مفهوم جهان اجتماعی و نظام اجتماعی مستلزم دقت است؟ ص 10

4-   نظام اجتماعی را تعریف کنید.

5-   عبارت به هم ریخته­ی زیر را به گونه­ای در دو جمله مرتب کنید که تفاوت بین «جهان اجتماعی» و «نظام اجتماعی» را توضیح دهد. ص 10 و 11

جهان اجتماعی- نظام اجتماعی- که مربوط به اجتماع هستند- از جهت ساختار- همان مجموعه پدیده­ها را- از مجموعه پدیده­هایی حکایت می­کند- و ارتباطی که با هم دارند- مورد توجه قرار می­دهد.

   6- چه تفاوتی بین مفهوم جهان اجتماعی و نظام اجتماعی وجود دارد؟

7- خرده نظام اجتماعی و نظام اجتماعی کل را تعریف کنید. ص 11

8- می­دانیم که:

الف- هر نهاد اجتماعی دارای عناصر و اجزایی است؛

ب- در نظام اجتماعی کل، نهادهای اجتماعی متعددی وجود دارد.

با توجه به مقدمه­ی فوق، توضیح دهید که منظور از «ساختار درونی» و «ساختار کلان و بزرگتر»، چیست؟ ص 11 و 12 و 13

    9- نهاد اجتماعی را تعریف کنید و مهمترین نهادهای اجتماعی را نام ببرید. ص 13

10- ویژگی­های نهاد اجتماعی را بنویسید. سه مورد.

  

 

 

 

سؤالات درس 3- فرهنگ 1

1-   دو اصطلاح «جامعه» و «فرهنگ» را تعریف کنید. چهار مورد از مصادیق فرهنگ را نام ببرید. ص 15

2-   نسبت فرهنگ و جامعه را توضیح دهید. ص 15 و 16

3-   چرا فرهنگ جوامع مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد؟ تعریف دیگر فرهنگ چیست؟ ص 16

4-   چهار مورد از مصداق­های فرهنگ عمومی مردم ایران را بنویسید. ص 17

5-   فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را تعریف کنید. ص 18

6-   فرهنگ ایران را در نظر بگیرید:

الف- یک نمونه برای فرهنگ عمومی بنویسید.

ب- یک خرده فرهنگ مرتبط به پاسخی که به بخش (الف) داده­اید، بنویسید.

7-   در چه صورتی یک خرده فرهنگ، ضد فرهنگ نامیده می­شود؟ با ذکر مثال. ص 18

8-   «خرده فرنگ موافق»، چیست؟ با ذکر مثال. ص 19

9-   نهادهای اجتماعی از فرهنگ عمومی استفاده می­کنند یا از خرده فرهنگ مخصوص به خود؟ با ذکر مثال در باره­ی نهاد اقتصادی. ص 19

10 - به برخی از تفاوت­های موجود بین نظام اقتصادی سرمایه­داری و نظام اقتصادی اسلامی اشاره کنید. دلیل این تفاوت چیست؟ ص 20

10- منظور از نهادهای فرهنگی چیست؟ چهار نهاد فرهنگی نام ببرید.  

11- چرا «خانواده» را می­توان یک نهاد فرهنگی دانست؟

12- چه تفاوتی بین نهاد آموزش عالی و سایر نهادهای فرهنگی، از جهت انتقال و تامین فرهنگ، وجود دارد؟ ص 20

  

 

 

 

سؤالات درس 4- فرهنگ 2

1.      به نظر شما، آیا مردم همواره مطابق آنچه خوب می­دانند، عمل می­کنند؟ توضیح دهید. ص 22

2.      فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را تعریف کنید. ص 23

3.      آیا فرهنگ واقعی همیشه مطابق با فرهنگ آرمانی است؟ حالت­های مختلف ارتباط بین این دو را بنویسید و شکل آن را نیز رسم نمایید.

4.    برنامه­ریزان فرهنگی چه نقشی در جهت ارتقاء فرهنگ واقعی دارند؟ توضیح دهید.

5.      فرهنگ حق و فرهنگ باطل را تعریف کنید. با ذکر دو مثال برای هر کدام. ص 25

6.      حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ چگونه سنجیده یا شناخته می­شود؟ توضیح دهید با ذکر مثال. ص 26

7.      چه جوامعی نمی­توانند از حق یا باطل بودن عقاید و ارزش­ها سخن بگویند؟ بنظر اینان تنها شکل صحیح مطالعه­ی عقاید و ارزش­های اجتماعی چیست؟ ص 26

8.      علوم اجتماعی در چه صورتی می­تواند در باره­ی حق یا باطل بودن فرهنگ­های مختلف داوری کند؟ ص 26

9.      ملاک آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده یا کنش انسانی چیست؟ پیامد پذیرش چنین ملاکی چیست؟ ص 27

10. آیا حق یا باطل بودن عقاید و کنش­ها براساس آگاهی یا جهل و میزان علاقه مردم، تعیین می­شود؟ توضیح دهید با ذکر مثال. ص 28

11. چهار مورد از ارزش­ها و عقاید باطل را بنویسید.

12. «حقیقت» ثابت است یا متغیر؟ توضیح دهید. ص 29

13. جوامع چگونه حقیقت را به عرصه فرهنگ آرمانی و واقعی خود وارد می­کنند؟

14. ملاک فارابی برای فاضله یا غیر فاضله خواندن جوامع چیست؟ توضیح دهید. ص 29

                                                                                        پایان

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 12:12 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر