وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سؤالات فصل سوم جامعه شناسی (2)- قدرت و سیاست

بسمه تعالی 

 

 

سوالات درس دوازدهم- قدرت و اقتدار

1- در چه صورت یک موجود دارای قدرت است؟ چرا انسان کنشگری قدرتمند به شمار می­آید؟ 75

2- قدرت انسان به چند نوع تقسیم می شود؟ نام برده و هر کدام را توضیح دهید. 75

3- چه کسانی از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند؟ 76

4- قدرت اجتماعی چه تفاوتی با قدرت فردی دارد؟ آیا می­توانیم صرفاً با استفاده از نیروی عضلات خود، اراده­ی دیگری را تابع اراده­ی خود کنیم؟ 76

5- اگر بخواهیم افراد فعالیت ارادی خود را مطابق اراده ما انجام دهند و قدرت اجتماعی به وجود آید، تنها راه چیست؟ توضیح دهید. 76- 77

6- تبعیت اراده­ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت می­تواند باشد؟ توضیح دهید. 77

7- مقبولیت و اقتدار به چه معناست؟ 77

8- چه تفاوتی بین مقبولیت و مشروعیت وجود دارد؟ 77

9- مقبولیت و مشروعیت بر چه مبنایی شکل می­گیرند؟ یا، مدار شکل گیری مقبولیت و مشروعیت چیست؟  78

10- در چه حالتی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر جمع می­شوند؟ 78

11- در چه شرایطی اقتدار غیرمشروع شکل می­گیرد؟ 78

12- در چه صورت قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؟ 78

  

نمونه سوالات درس سیزدهم- نظام سیاسی

1- سیاست چیست؟ یا، چه هنگامی سیاست پدید می­آید؟ 80

2- معنای عام سیاست چیست؟ با ذکر مثال. 80

3- نظام سیاسی را تعریف کنید؟ 80

4- آیا سیاست می­تواند بدون حکومت وجود داشته باشد؟ حکومت را تعریف کنید. 80- 81

5- مراحل سه گانه­ای که حکومت از طریق آن سیاست­های نظام اجتماعی(جامعه) را اعمال می­کند و قوای مربوط به هر یک از وظایف حکومت را بنویسید؟ 81

6- نظام فرهنگی چگونه می­تواند زمینه مقبولیت نظام سیاسی را تأمین و یا کاهش دهد؟ یا، تأثیر نظام فرهنگی را بر  نظام سیاسی توضیح دهید. 81

7- تأثیر نظام سیاسی را بر  نظام فرهنگی توضیح دهید؟ یا، نظام سیاسی چه هنگام موجب بسط و توسعه­ی فرهنگ و چه زمانی موجب تزلزل و بحران فرهنگی می­شود؟ 81

8- تأثیر نظام سیاسی را بر نظام اقتصادی توضیح دهید؟ 81- 82

9- تأثیر نظام اقتصادی را بر نظام سیاسی توضیح دهید. 82

10- به نمونه­هایی از اهداف و ارزش­هایی که نظام های سیاسی مختلف دارند، اشاره کنید؟ 82

11- داوری درباره هر یک از ارزش­ها و آرمان­های نظام­های سیاسی، مبتنی بر چیست؟ توضیح دهید. 83

12-  استدلال کسانی که جهان­بینی دنیوی دارند، درباره­ی گزینش و ارزیابی ارزش­ها و آرمان­هایی که نظام­های سیاسی دارند، چیست؟ 83

13- از نظر گروهی که جهان­بینی دنیوی دارند، ارزش­های سیاسی چگونه انتخاب می­شوند؟ و علم  در این باره چه نقشی دارد؟ 83

14- استدلال کسانی که جغرافیای هستی را به جهان طبیعت محدود نمی­دانند، در باره­ی ارزیابی ارزش­ها و آرمان­هایی که نظام­های سیاسی دارند، چیست؟ 84

15- براساس چه نوع جهان­بینی و معرفت­شناسی می­توان در باره­ی ارزش­های سیاسی داوری کرد؟ 83

  

 

نمونه سوالات درس چهاردهم- انواع نظام سیاسی

1- با چه ملاک­هایی می­توان نظام­های سیاسی را دسته­بندی کرد؟ نام ببرید. 85- 86

2- براساس کمیت افراد تأثیرگذار و تصمیم­گیر، نظام­های سیاسی و حکومت­ها به چند دسته تقسیم می­شوند؟ توضیح دهید. 85

3-  تقسیم بندی نظام ­سیاسی براساس ملاک «روش تصمیم­گیری و تأثیرگذاری» را توضیح دهید؟ 85

4- براساس ملاک دینی یا دنیوی بودن، نظام­های سیاسی و حکومت­ها به چند دسته تقسیم می­شوند؟ یا، نظام­های سیاسی دینی و دنیوی بر چه اساس(مدار) سازمان می­یابند؟ 86

5- ارسطو از چه ملاک­هایی برای دسته­بندی نظام­های سیاسی استفاده می­کند؟  86

6- انواع حکومت از نظر ارسطو را نام­ برده و هر یک را توضیح دهید. 86

7- از نظر ارسطو دموکراسی و جمهوری چه نوع حکومتی است؟ چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ 87

8- از نظر فارابی، مدینه فاضله چیست؟ و چگونه شکل می­گیرد؟ 86

9- منظور از جوامع جاهلی در اندیشه فارابی چیست؟ و بر چه اساس جامعه جاهلی به اقسام مختلف تقسیم می­شود؟ آن­ها را نام ببرید. 87

10- لیبرالیسم و دموکراسی را تعریف کنید؟ 87

11- منظور از لیبرال دموکراسی چیست؟ 87

12- لیبرال دموکراسی با فرهنگ کدام جوامع سازگار است؟ چرا؟ 87

13-  پارادوکس لیبرال دموکراسی چیست؟87

14- عنوان «جمهوری» و کلمه­ی «اسلامی» در «نظام سیاسی جمهوری اسلامی» ایران نشان دهنده چیست؟ 88

15- در عقاید اسلامی، احکام و مقررات چگونه تعیین می­شوند؟ و وسیله­ی شناخت آن­ها چیست؟88

16- چهار نمونه از ارزش­های اجتماعی اسلامی را بنویسید؟  88

17- براساس هستی شناسی توحیدی، ارزش­های اجتماعی اسلامی چگونه تفسیر می­شوند؟ 88

18-  در آموزه­های اسلامی، عبادات در چه صورت ارزش بیشتری پیدا می­کنند؟ و  مهم­ترین مسئولیت امت اسلامی چیست؟ 88

 

پایان کتاب

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 07:53 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر