وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

آزمون علوم اجتماعی پیش دانشگاهی- نیم سال اول 92-1391

بسمه تعالی

آزمون: علوم اجتماعی پیش دانشگاهی                                                                     سال تحصیلی: 92-1391

نوبت: نیم­سال اول                                                                                                       مدت آزمون:  75 دقیقه

نام و نام­خانوادگی دانش­آموز:                                                                                          دبیر: احمد نیکزاد

ردیف

متن سؤالات

بارم

1

   درستی یا نادرستی عبارت­های زیر را با کشیدن دایره­ای دور حروف ص یا غ ، مشخص کنید. در صورتی که عبارتی را نادرست می­دانید، صحیح کلمه­ای را که زیر آن خط کشیده شده، در داخل پرانتز انتهای آن عبارت  بنویسید.

۲/۵

1-1

از بخش اجتماعی جهان ­انسانی با عنوان جهان ­فرهنگی و از بخش فردی آن با عنوان جهان­ ذهنی تعبیر می­کنند.  ص- غ (                   ). 

1-2

عقلانیت، ارزشی است که همواره در کنار و در دامان ارزش­های دیگر، معنای خود را پیدا می‌کند. ص- غ (             ).

1-3

حقوق بشر بر مبنای اندیشة سکولاریستی، صورتی دنیوی و این جهانی دارد و براساس خواسته ها، عادات و تمایلات طبیعی آدمیان شکل می گیرد. ص-  غ (                   ).

1-4

حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی­که با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند، توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند.  ص- غ  (                    ).

1-5

در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، دولت­های سکولار غربی  از طریق سازمان­های فراماسونری، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختلال می­کردند.  ص- غ (                  ).

2

سؤال جورکردنی: در داخل پرانتز مقابل هر پرسش در ستون سمت راست، حرف مربوط به پاسخ ستون چپ را که با آن جور درمی­آید، بنویسید. (در سمت چپ یک گزینه اضافی وجود دارد).

1

2-1

(   ) 1- برده­داری و از بین بردن ساکنان بومی                              الف- امپریالیسم فرهنگی

(   ) 2- استفاده از ابزارهای فرهنگی، علمی و رسانه­ها                   ب- امپریالیسم اقتصادی

(   ) 3-  تصرف بازارها و مواد خام کشورهای دیگر                       ج- استعمار قدیم

(   ) 4- استفاده از مجریان بومی و داخلی مستعمره­ها                       د- استعمار نو

                                                                                            ه- استعمار فرانو

3

سؤالات چهار­گزینه­ای

3-1

   کدام گزینه بیانگر قدم گذاشتن از جهان فردی یا ذهنی به جهان اجتماعی و فرهنگی است؟

     الف) اندیشیدن درباره­ی مساله­ای خاص       

     ب) بیان اندیشه­ی خود بصورت گفتار و نوشتار

     ج) تفسیر مسائل روزمره­ی زندگی به کمک عقاید و ارزش­ها 

     د) تصمیم­گیری در باره­ی مسائل روزمره­ی زندگی

۰/۵

3-2

کدام یک از گزینه­های زیر نشان دهنده­­ی فرهنگ مطلوب جهانی است؟ فرهنگی که ................... .

      الف) نگاه سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارد و از ارزش­های مشترک انسانی سخن می­گوید

      ب) معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش­های مختلف ندارد و به نسبیت فرهنگی دچار شده است.

      ج) بر مبنای عقاید خود یک نظام جهانی را تعریف و از شرایط متغیر و متحول اجتماعی عبور می­کند.

      د) با رویکرد تقدیرگرایانه خود، قدرت مقاومت یک فرهنگ را افزایش داده و زمینه تسلط فرهنگ­­های بیگانه را از بین می­برد.

۰/۲۵

3-3

قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می­خورد، در چه صورتی می­تواند گروه مهاجم را درون فرهنگ خود به خدمت گیرد؟ درصورتی که ............ .

   الف) به تدریج قدرت نظامی گروه مهاجم ضعیف شود.       ب) هویت فرهنگی خود را حفظ کند.

    ج) فرهنگی غنی و قوی داشته باشد                         د) بتواند استقلال سیاسی و فرهنگی خود را به دست آورد.

۰/۵

3-4

 انسان در دیدگاه اسلام چگونه موجودی است و چه مسئولیتی بر عهده دارد؟

    الف) مسئول، متعهد و مختار است که می‌باید تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی­های الهی خود را برای زندگی این جهانی هزینه کند.

    ب)سعادت انسان در تقرب به خداوند و رسیدن به مقام خلافت الهی است. او مسئول، متعهد، مختار و دارای توانمندی‌های الهی است.

    ج) موجودی مسئول، متعهد، مختار و خلیفه­ی خداوند در زمین است. انسان مسئول آباد کردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در خشکی و در دریاست.

    د) خلیفه خداوند در زمین است و برای اجرای عدالت و قسط و مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیاء و آزاد‌سازی مستضعفان از حاکمیت مستکبران، مبعوث شده است.

۰/۵

3-5

هر یک از عبارات زیر، مربوط به کدام دسته از عقاید و ارزش‌های بنیادین هستند؟ (به ترتیب)

   «اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی وجود داشته باشد، هیچ موجودی در مقابل آن نمی‌تواند اصالت داشته باشد.» ـ «عقایدی که به صراحت ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی جهان را انکار می‌کنند.» ـ «اگر افرادی که در بستر فرهنگ دینی زندگی می‌کنند، دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار کردن آن پرهیز می‌کنند.»

    الف) هستی شناسانه ـ هستی شناسانه ـ انسان شناسانه

    ب) هستی شناسانه ـ معرفت شناسانه ـ انسان شناسانه

    ج) انسان شناسانه ـ معرفت‌شناسانه ـ هستی شناسانه

    د) انسان شناسانه ـ هستی شناسانه ـ هستی شناسانه

۰/۵

3-6

کدام عبارت در رابطه با روشنگری در معنای عام خود نادرست می‌باشد؟

    الف) روشنگری پدیده‌ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست.

    ب) انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی آمده‌اند که راه را بر حقیقت بسته‌اند.

    ج) در فرهنگ دینی اسلام، عقل و وحی دو پیامبر باطنی و ظاهری برای روشن کردن حقیقت‌اند.

    4) روشی از معرفت و شناخت است که با دو مبنای سکولاریسم و اومانیسم همراه شده است.

۰/۵

3-7

 «با فرو ریختن اقتدار کلیسا، پادشاهان و قدرت‌های محلی فرصت بروز و ظهور پیدا کردند»؛ کدام عبارت در این رابطه نادرست است؟ پادشاهان و قدرت­های محلی ......... .

    الف) به دلیل رویکرد دنیوی خود برای حذف کلیسا، عملکرد ارباب کلیسا را مورد انتقاد قرار ندادند.

    ب) به تدریج دخالت دین را در امور دنیوی انکار کردند.

    ج) حرکتی دنیوی را آغاز کردند که حتی به دنبال توجیه دینی و معنوی خود نیز نبودند.

     د) به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می­گرفتند و به بهانة ایمان، عقل را از اعتبار می­انداختند.

۰/۵

3-8

در چه صورتی نظام جهانی، صحنة تعامل یا برخورد بین فرهنگی خواهد بود؟

    الف- اگر یک فرهنگ در سطح جهانی بتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

    ب- اگر فرهنگ­های مختلف در سطح جهانی حضور فعال و تأثیرگذار داشته باشند.

    ج- هنگامی که فرهنگ غالب ویژگی­های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد.

    د- هنگامی که نظام جهانی عرصة حضور فرهنگ­های متفاوت باشد.

۰/۵

4

سؤالات کوتاه پاسخ:

4-1

منظور از فرهنگ جهانی چست؟

۰/۷۵

4-2

رنسانس به چه معناست؟ دلیل این نامگذاری چیست؟

۰/۵

4-3

دولت- ملت­های جدید که نخستین بار در اروپای غربی پدید آمدند، چه هویتی داشتند؟

۰/۵

4-4

چه عاملی جهان را کوچک کرده و آن را به صورت دهکده­ای واحد در آورده است؟

۰/۵

5

هشت عبارت­ زیر را با توجه به مراحل گسترش فرهنگ اسلامی، در جدول زیر دسته­بندی کنید(هر عبارت را ذیل مرحله­ی تاریخی مناسب خود قرار دهید. ممکن است تعداد عبارت­های مربوط به هر مرحله­ی تاریخی، یکسان نباشد).

     آشکار نشدن کامل ظرفیت­های فرهنگ اسلامی-  گوشزد کردن خطرات فراموشی فرهنگ و هویت اسلامی- سازش قدرت سیاسی جوامع اسلامی با دولت­های غربی- سازمان دادن به اقتدار جامعة اسلامی در چارچوب مناسبات قبیله­ای- کنار گذاشتن مکاتب ناسیونالیستی یا مارکسیستی برای مقابله با سلطة استعمار- دعوت امپراتوری ایران و روم به اسلام -  انقلاب اسلامی ایران- حذف مظاهر فرهنگ اسلامی توسط دولت­های استبدادی جوامع اسلامی.

عصر نبوی

دوران خلافت

استعمار

بیداری اسلامی

 

 

 

۲

6

سؤالات تشریحی

6-1

گروهی که جهان طبیعت را مهم­تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می­دانند، چه توجیهی برای نظر خود ارائه می­دهند؟

۱

6-2

پیامدهای ارزش «عدالت و قسط» به عنوان یکی از ویژگی­های فرهنگ جهانی مطلوب، چیست؟

۱

6-3

از دیدگاه فارابی، «مدینه تغلب» چه نوع جامعه­ای است؟ توضیح دهید.

۱

6-4

چرا اومانیسم را می­توان «فرعونیت آشکار» یا «تفرعنی عریان» ترجمه کرد؟

۱/۵

6-5

در فرهنگ جدید غرب، لیبرالیسم چگونه شکل گرفت؟ لیبرالیسم به چه معنا است؟

۱/۵

6-6

فرهنگ سلطه، جامعه جهانی را به چند دسته تقسیم می­کند؟ پیامدهای آن چیست؟

۱

6-7

در نظام نوین جهانی، جهان غرب چگونه فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت و نخبگان آنان را تربیت می­کند؟

۱/۵

 پیروز باشید                                                                                           جمع نمرات 

۲۰

تاریخ ارسال: یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 01:57 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر