وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

کاربرگ های مطالعات اجتماعی- نظام خانواده(۱)

کار برگ­های مطالعات اجتماعی

     مقدمه

 

 کاربرگ­های مطالعات اجتماعی همانند یک «کتاب کار» می­باشد؛ اما به دلیل آن که در قالب برگه­های جداگانه، نه بصورت مجموعه، در اختیار دانش آموزان قرار می­گیرد به آن «کار برگ» می­گوییم. از این برگه­ها که حاوی نکات مهم هر درس است، می­توان حدّ اقل در سه مورد از فرایند آموزش بهره برد:

الف- تدریس: معلم قبل از تدریس ازگروه­های درسی می­خواهد در زمانی مشخص متن درس را بخوانند، در باره­ی متن آن با هم بحث کنند و سپس در باره­ی پاسخ­های درست همفکری کنند و در نهایت هر گروه یک برگه را پاسخ دهد.

ب- ارزشیابی: در پایان تدریس، دبیر برگه­ها را در اختیار دانش آموزان قرار می­دهد و از آنها می­خواهد که به سؤالات پاسخ دهند. از آنجا که اغلب سؤالات عینی هستند تصحیح آنها طول نمی­کشد و معلم می­تواند به سرعت نقاط ضعف و قوت تدریس خود و همچنین میزان یادگیری دانش آموزان را تشخیص دهد.

 

ج- کار در خانه: بعضی دانش آموزان به تمرین و مرور بیشتری نیاز دارند و یا به زبان ساده­تر از لحاظ درسی نسبت به بقیه ضعیف­تر هستند. معلم می­تواند در پایان کلاس برگه­ی مربوط به درس را در اختیار چنین دانش آموزانی قرار داد و از آنها خواست که در منزل، پس از مطالعة درس، به آنها پاسخ دهند.

بدیهی است که دبیران محترم و حاذق، خود می­توانند راه­های گوناگونی برای استفاده و حتی تکمیل کاربرگ های حاضر ارایه دهند. در حال حاضر کاربرگ­های فصل سوم در اختیار همکاران قرار می­گیرد و امید است با مساعدت همکارانِ گروه علوم اجتماعی، بقیه­ی فصل­ها نیز آماده و روی سایت قرار گیرد.

 

 

 

 

              درس اول- خانواده، یک نظام اجتماعی

 

1- پایدارترین گروه، گروه خانواده است(ص      غ     )

2- در خانواده زن ومرد ، فقط در یک جنبه با هم مشارکت دارند(ص     غ      )

3- یکی از ملاک­های متمایز کردن گروه­ها از یکدیگر« کوچک یا بزرگ»  بودن آن­ها است(ص    غ      

4- خانواده هم یک گروه و هم یک نظام اجتماعی محسوب می­شود( ص     غ      )

5- سابقه تشکیل کدام گروه، از دیگر  گروه­ها  بسیار بیشتر است؟

    الف- مدرسه                   ب- خانواده                     ج- دوستی

6- خانواده به عنوان یک گروه، یعنی مجموعه­ای از ...............  .

    الف- نقش های اجتماعی بهم پیوسته               ب- الگوهای عمل مرتبط به یکدیگر

    ج- افرادی که خود را «ما» تلقی می­کنند

7- با افزایش نقش فرزندی به خانواده ای بدون فرزند، چه نقش­های جدیدی به وجود

 می­آید؟

    الف- خواهر و برادر                    ب- زن و شوهر                     ج- پدر و مادر

8- الگوی عمل کدام نقش در خانواده، « نفقه دادن» است؟

     الف- شوهر                             ب- پدر                              ج- مادر

9- خانواده به عنوان یک ....................، یعنی مجموعه ای ازنقش های اجتماعی  بهم پیوسته.

     الف گروه اجتماعی                            ب- واحد                             ج- نظام اجتماعی

10- نظام خانواده با چه نقش­هایی آغاز می­شود؟

        الف- زن و شوهر              ب- مرد و زن                       ج- پدر و مادر  

 

11- گروه خانواده چه تفاوت­هایی با دیگر گروه­های اجتماعی دارد؟

12- چهار نقش در خانواده نام ببرید و برای هر کدام دو الگوی عمل بنویسید.

13- چرا می­گوییم خانواده یک نظام اجتماعی است؟

 

درس دوم- خانواده و نظام اجتماعی کُل

 

 

1- تولید نسل در هر شرایطی برای جامعه، نتایج نامطلوبی به دنبال دارد(ص     غ     ).

2- در ­ گذشته، چون کودکان به سرعت وارد بازار کار می­شدند داشتن فرزند زیاد، مشکل آفرین نبود(ص غ (            

3- با تغییر فرهنگ عمومی، مرگ نوزادان کاهش یافت و جمعیت به سرعت رشد کرد(ص  غ )   

4- به دلیل تغییر نظام تقسیم کار، دوره­ی مصرف کنندگی فرزندان نسبت به گذشته طولانی شد(ص          

5- « مُتکی به غیر » بار آمدن فرزندان، یکی از تأثیرات نامطلوب خانواده است(ص     غ    

6- عبارت های مرتبط را به یکدیگر متصل کنید( در سمت چپ، یک گزینه اضافی است):

        - تولید نسل                                            - افراد به غذا، پناهگاه و توجه نیاز دارند

        - مراقبت و نگهداری از کودکان و سالمندان        - رشد بهداشت و کاهش مرگ و میر

        - اجتماعی کردن فرزندان                           - نوزادان جایگزین درگذشتگان می­شوند  

                                                                      - خانواده، نخستین زمینه­ی جامعه­پذیری است

7- هر یک از تغییرات اجتماعی زیر چه اثری در نظام خانواده به وجود آوردند:

             الف- رشد بهداشت                 ......................................................

             ب- تغییر نظام تقسیم کار                ....................................

             ج- تغییر فرهنگ                           ...................................

8- درکدام کشور ها رشد جمعیت به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است؟

             الف- کشورهای پیشرفته  ب- کشورهای جهان سوم                  ج-همه­ی کشورها

9- برای کشوری با 3 درصد رشد اقتصادی، چه میزانی از رشد جمعیت مناسب­تر است؟

            الف- 2 درصد                     ب- 3 درصد                                  ج- 4 درصد

10- اثرات یا نتایج خانواده را بر نظام اجتماعی کُل، نام ببرید.

11- چرا در زمان گذشته، تولید نسل و رشد جمعیت مانند امروز یک مشکل اجتماعی نبوده است؟ سه دلیل ارایه دهید.

12- چرا امروزه تولید نسل و رشد جمعیت به عنوان یک مشکل اجتماعی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، مطرح است؟

 

 

درس سوم- خانواده و فرد

 

1- نوع رفتار والدین با یکدیگر، در شخصیّت کودک تأثیر عمده­ای ندارد(ص      غ     ).

2- ارشاد و حمایت فرد توسط خانواده به دوره­ی کودکی و نوجوانی محدود می­شود(ص        

3- مواظبت از نوزاد و کودک، کم­ترین کاری است که هر خانواده در مورد فرزندان خود انجام می­هد(ص   غ) 

    4- خانه و خانواده­ی پدری جایی است که فرد می­تواند شخصیت مستقل خویش را در آن تحقق بخشد(ص     غ      ).

5- به دلیل نقش مهم خانواده، تمام طرح­هایی که برای حذف خانواده ارایه شده باشکست روبرو شده­اند(ص     غ     ).

6- « با تشکیل خانواده، از سردرگمی­ها و تلاطم­های روانی فرد کاسته می­شود»؛ این عبارت مربوط به کدام اثر خانواده بر فرد است؟

        الف- شکل گیری شخصیت            ب- حمایت عاطفی                ج- ارشاد و حمایت         

7- فرد از چه لحاظی مدیون و تحت تأثیر خانواده است؟

      الف- جسمی و بدنی                       ب- روانی و شخصیتی             ج- جسمی و شخصیتی      

8- کدام گزینه از تأثیرات خانواده بر فرد، محسوب نمی­شود؟

     الف- تولید نسل                            ب- نقش ارشادی و حمایتی       ج- تحقق شخصیت مستقل

9- کدام عبارت صحیح است؟ نقش نظام خانواده در زندگی اجتماعی ..................  .

       الف- کم­تر از گذشته شده است،

  ب-  بیش­تر از گذشته شده است،

  ج-   با گذشته تفاوتی نکرده است.

 

10- تأثیرات خانواده بر فرد را نام ببرید.

11- تأثیر خانواده را در شکل گیری شخصیت فرد توضیح دهید.

12- چرا خانواده در همه­ی زمان­ها پایدار مانده است؟

13- در باره­ی حمایت و ارشاد فرد توسط خانواده، قبل و بعد از ازدواج، مثالی ارایه دهید.

 

درس چهارم- آسیب­های نظام خانواده(1)

 

 

1- خانواده همیشه کانون گرمی است که افراد در آن به آرامش و احساس امنیت می­رسند(ص     غ  )  

2- زن و مردی که از محیط­های اجتماعی مختلف ازدواج می­کنند، با یکدیگر ناسازگار خواهند بود(ص     غ  )  

3- فرزندان یک خانواده چون در محیط اجتماعی واحدی زندگی می­کنند، به یک گونه اجتماعی خواهند شد(ص     غ   )

 (4- اگر نظام اجتماعی در معرض تغییرات سریع قرار نگیرد، تزلزل بنیان خانواده امری طبیعی خواهد بود(ص       غ  )

5- اگر در خانواده، فرد انتظارات طرف مقابل را محقق نسازد، آزردگی و نارضایتی و در نهایت، ناسازگاری و جدایی پیش می­آید(ص     غ     ).

6- زن و شوهرها، اغلب از روی لجبازی انتظارات یکدیگر را برآورده نمی­سازند(ص     غ )   

7- به نظر شما ترتیب عبارات در کدام گزینه، صحیح است؟

        ­الف- اختلاف بین زن وشوهر- به گونه­های مختلف اجتماعی شدن- داشتن انتظارات متفاوت از یکدیگر- نارضایتی

         ب- به گونه­های مختلف اجتماعی شدن- داشتن انتظارات متفاوت از یکدیگر- اختلاف بین زن وشوهر- نارضایتی

         ج- داشتن انتظارات متفاوت از یکدیگر- به گونه­های مختلف اجتماعی شدن- نارضایتی- اختلاف بین زن وشوهر

8- دلیل وجود اختلاف و ناسازگاری بین زن و  شوهرها چیست؟

      الف- ندادن نفقه          ب- گونه­های مختلف اجتماعی شدن                    ج- برآورده نشدن انتظارات

 

9- عبارت «زنی که با وجود فداکاری برای اداره منزل، با خویشاوندان همسر خویش برخورد مناسبی ندارد»، با کدام مباحث ناسازگاری زوجین ارتباط دارد؟

       الف- تحقق نیافتن جریان اجتماعی شدن بطور کامل

       ب- به گونه­های مختلف اجتماعی شدن زوجین

        ج- تغییر سریع ارزش­های نظام اجتماعی

10- مفهوم انتظارات را توضیح دهید. برآورده نشدن آن چه پیامدی در خانواده خواهد داشت؟

11- چرا در برخی موارد زن و شوهر انتظارات یکدیگر را برآورده نمی­سازند؟ سه دلیل ارایه دهید.

12- چرا افراد به گونه­های مختلف اجتماعی می­شوند؟

13-  راه حل ناسازگاری بین زوجین چیست؟

 

درس پنجم- آسیب­های نظام خانواده(2)

 

1- وجه مشترک اختلافات میان والدین و فرزندان را با چه مفهومی می­توان بیان کرد؟

          الف- تفاوت انتظارات     ب- اجتماعی شدن متفاوت        ج- استقلال جویی نوجوان

2- دو خصوصیت که در دوره­ی نوجوانی در فرد ظاهر می­شوند، کدامند؟  

         الف- استقلال جویی- به خود متکی شدن

         ب- عضویت در گروه-  تبعیت از والدین

        ج- استقلال جویی- عضویت در گروه

3- در پاسخ به این سؤال « تفاوت انتظارات والدین و فرزندان از کجا ناشی می­شود؟»، کدام گزینه صحیح است؟

        الف- تغییر نقش فرزند خانواده از کودکی به نوجوانی

        ب- عدم توجه والدین به خصوصیات دوره­ی نوجوانی          

        ج- عدم توجه والدین و فرزندان به خصوصیات دوره­ی نوجوانی 

 

4- تفاوت در ارزش­های والدین و فرزندان ناشی از چیست؟ و چه پیامدی دارد؟

       الف-  تفاوت در انتظارات- ناسازگاری بین والدین و فرزندان

       ب- اجتماعی شدن متفاوت- تفاوت میان انتظارات والدین و فرزندان

       ج- تفاوت سنی- ناسازگاری بین والدین و فرزندان

 

5- دلیل ناسازگاری بین والدین و فرزندان چیست؟ یک مثال ارایه دهید.

6- در دوره­ی نوجوانی چه خصوصیاتی در فرد ظاهر می شود؟

7- یک مثال بزنید که در آن تفاوت در ارزش­های والدین و فرزندان موجب اختلاف بین آنها شده است؟

8- راه حل ناسازگاری بین والدین و فرزندان چیست؟

 

 

                                                                                                    پایان

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 04:38 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر