وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی خرداد ماه

                             نمونه آزمون مطالعات اجتماعی خرداد ماه

ردیف

بارم

1-

الف) صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

 

- نتیجه­ی گروه­هایی که انتقاد و سؤال کردن در آن، نابهنجار شناخته می شود، ایجاد شخصیت تابع است) ص- غ).

- مجموعه الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند تکالیف آن نقش، نامیده می شود(ص-غ).

 - ناسازگاری فرزندان و والدین ناشی از برآورده نشدن انتظارات است(ص-غ).   

                          

25/0

2-

25/0

3-

25/0

ب) عبارات ستون سمت راست را با عبارت­های مرتبط به آنها در ستون سمت چپ هر جدول، تطبیق داده و با رسم خطی به یکدیگر پیوند دهید:

نظام اجتماعی

خرده نظام

نوع بیکاری

نمونه

1- نظام سیاسی

2- نظام اقتصادی

3- نظام اقتصادی

4- نظام آموزشی

الف) کارخانجات

ب) دبیرستان

ج) بانک

د) قوه­ی مجریه

1- آشکار

2-پنهان

3- فصلی

4- اشتغال کاذ ب

الف) مهندسی که راننده تاکسی است.

ب) کارگران ساختمانی

ج) واسطه گری

د)فردی که شغلی ندارد

      

2

ج) جملات زیر را کامل کنید.

1

کودک نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از جنبه­ی ........... نیز مدیون خانواده است.

5/0

2

اجتماعی کردن افراد از طریق مجازات را .................. می گویند.

5/0

د)  سؤالات کوتاه پاسخ 

1

برای هر یک از موارد زیر، دو ارزش بنویسید.

مدرسه           الف: ..........       ب: .........

مسجد            الف: .........        ب: ..........

 

5/0

5/0

2

نظر فلاسفه در مورد علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟

5/0

هـ) سؤالات زیر را بخوانید و گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  

1

کدامیک از موارد زیر از آثار خانواده بر نظام اجتماعی کل می باشد؟‌

الف) حمایت عاطفی      

  ب) اجتماعی کردن فرزندان   

  ج) شکل گیری شخصیت  

   د) نقش ارشادی حمایتی 

25/0

2

رفتار اقتصادی نامناسب با رشد اقتصادی، کدام مورد است؟

الف) مصرف گرایی    ب) ساده زیستی   

   ج) کار زیاد      د) قناعت

25/0

3

تعیین سیاستهای کلی نظام از وظایف کدام نقش است؟

الف) ریاست جمهوری     ب) شورای نگهبان      ج) نماینده ی مجلس      د) رهبر  

25/0

4

وزارت خانه­ها بخشی از کدام نظام اجتماعی محسوب می­شوند؟

الف) آموزشی      ب) مطبوعات      ج) سیاسی     د) اقتصادی  

25/0

5

نظام سیاسی در صورتی که بخواهد دوام داشته باشد باید به طور مداوم متوجه کدام نظام باشد؟

 الف) آموزشی      ب) اداری      ج) سیاسی     د) اقتصادی 

25/0

6

کدام عامل در نظام­های سیاسی جدید به عنوان اساس رفتار همه، مشخص شده است؟

    الف) قانون             ب) هنجار      

     ج) رهبری             د) اراده­ی حاکم

25/0

7

 فایده­ی قاعده­ی مالکیت چیست؟

الف) جلوگیری از درگیری بر سر کسب سود     

   ب) توزیع و تولید کالا به طور عادلانه

  ج) ممانعت از تضاد بر سر کسب قدرت بیشتر    

    د) به وجود آوردن نظام اقتصادی

25/0

8

کدام نظام اقتصادی حول مبادله­ی کالا و خدمات بوجود می­آید و به صورت شبکه­ای گسترده است؟

الف) پولی     ب) تولیدی      ج) توزیع   

    د) بانکی

25/0

9

رِکود اقتصادی زمانی پدید می آید که :

الف) تقاضای کالا بیشتر از عرضه­ی آن باشد.    

   ب) عرضه­ی کالا بیشتر از تقاضا باشد.

ج) عرضه و تقاضا یکسان باشد.   

 د) عرضه و تقاضا متفاوت باشد.

25/0

10

کدامیک از مفاهیم با اتوماسیون برابر است؟

الف) عدم تعادل در زیر بنای اقتصادی    

 ب) رکود اقتصادی          ج) ماشینی شدن 

   د) عدم تناسب رشد جمعیت

25/0

11

چرا در گذشته، رشد جمعیت سریع نبود؟

الف) زن و شوهرها کمتر تمایل به بچه دار شدن داشتند؛  

 ب) مرگ و میر نسبت به زاد و ولد زیاد بود؛

 ج) به نیروی کار انسانی نیاز کمتری بود؛

 د) پایین بودن سطح زندگی خانواده ها. 

25/0

12

چرا کشورهایی که رشد اقتصادی سالانه ی آنها 2% ؛ اما رشد جمعیت آنها در سال 3% می­باشد، امکان سرمایه گذاری تولیدی ندارند؟ چون ......

الف) سرمایه ی­ کشور صرف تولید مواد مصرفی می شود؛  

  ب) عدم تناسب جمعیت با نظام آموزشی؛

  ج) جمعیت کشور جوان و ناتوان است؛  

  د) واردات­شان بیشتر از صادرات آنهاست.

25/0

هـ) سؤالات تشریحی

1

هدف نظام پولی و بانکی چیست؟

1

2

اگر فردی بدون علاقه شغلی را انتخاب کند با چه مشکلاتی روبرو می­شود؟ دو مورد.

1

3

آثار سیاست وام دهی بانکها برای ساخت و خرید خانه را توضیح دهید.

1

4

قاعده ی مالکیت چیست؟

1

5

عواملی که از درون نظام اقتصادی موجب بیکاری می شود را نام ببرید.

5/1

6

آثار مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را نام ببرید.

5/1

7

چرا مشاغل واسطه گری در جامعه بوجود آمده است؟

5/0

8

آثار وجود احزاب و انجمنها در یک جامعه را توضیح دهید. ( 3 مورد)

75/0

9

فعالیت سیاسی چیست؟

1

10

افراد جامعه از چه راه هایی می توانند نامزدهای نمایندگی را شناسایی کنند؟ ( 3 مورد)

5/1

11

برای هر یک از عوامل برهم زننده ی تعادل نظام اجتماعی، دو نمونه ذکر کنید.

الف) تضاد­ها و اختلافات داخل جامعه:

1-

2-

ب) انحراف از قانون:

1-

2-

1

                              در پناه حق موفق باشید             20 نمره

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 03:01 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر